Onze Partners

Zorg & patiënt

OLVG is hét stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam. Het project Diversiteit en Inclusie van de afdeling neurologie zet zich in voor diversiteit en inclusie binnen de opleidingsgroep neurologie in het OLVG

Kennisplatform Inclusief Samenleven doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.

In het platform Diversiteit en Inclusie aan het UMC Utrecht dragen medewerkers en studenten uit alle lagen en opleidingen van het UMC Utrecht bij aan het diverser en inclusiever maken van het onderwijs en de werkomgeving.

WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die de emancipatie van vrouwen in Nederland versnelt. Zij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse.

‘GGZ en verslavingspreventie voor jonge statushouders’ is een project aan de Hogeschool van Amsterdam waarbij onderzoekers samen met professionals, jonge statushouders en ervaringsdeskundigen kijken hoe jonge statushouders hun problemen eerder kunnen herkennen en sneller hulp kunnen zoeken.

Het doel van Medic is om bij te dragen aan de zorg voor patiënten én de ontwikkeling van zorgprofessionals in Nederland, geïnspireerd door islamitische principes.

Pharos is een landelijk expertisecentrum en draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen ze door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen.

De Patiënten Adviesraad van de Radboud Health Academy is een onafhankelijk adviesorgaan voor alle opleidingsactiviteiten van de Radboudumc Health Academy.

Treat it Queer is een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor veilige en goede zorg voor de queer gemeenschap, vrij van vooroordelen en discriminatie.

‘Menaswell’ is een Nederlandse organisatie tegen seksueel geweld tegen mannen, trans en non-binairen in Nederland. Ze streven ernaar de barrières voor steun aan mannen na seksueel geweld te overbruggen en tegelijkertijd het bewustzijn en de zichtbaarheid van mannelijke slachtoffers te vergroten.

Volg ons!