De Kennisdatabase

De CODING Kennisdatabase is er om waardevolle inzichten over (on) gelijke kansen, vooroordelen, en racisme in de geneeskunde te verzamelen en overzichtelijk beschikbaar te stellen op onze website. Hiermee bundelen we de kennis die u nodig heeft voor het creëren van een sensitief en inclusief zorgsysteem. In deze database vindt u een rijke verzameling van documenten, zorgvuldig georganiseerd in verschillende categorieën. Zo kunt u snel en doelgericht de benodigde informatie vinden. We benadrukken dat dit geen uitputtende lijst is, maar een startpunt voor eenieder die zich wil verdiepen in diversiteit en inclusie in de geneeskunde.

Kennisdocument Diversiteit en Inclusie in het Medisch Onderwijs – Selectie en Doorstroom

Lees het eerste deel van onze serie kennisdocumenten over diversiteit en inclusie in het medisch onderwijs. Dit document gaat over de selectie en doorstroom van studenten en A(N)IOS uit gemarginaliseerde groepen binnen het medisch onderwijs. Het bestaat uit verschillende typen bronnen, overzichtelijk gebundeld in één document!

l

l

Kennisdocument Diversiteit en Inclusie in het Medisch Onderwijs – Leerklimaat

Het tweede document in de driedelige serie kennisdocumenten over diversiteit en inclusie in het medisch onderwijs gaat over het leerklimaat. Het document belicht de cruciale aspecten van het creëren van een inclusief leerklimaat in de medische (vervolg)opleidingen. Dit document is samengesteld met diverse bronnen, van nieuwsartikelen tot podcasts, en handboeken tot wetenschappelijke artikelen. Allen zorgvuldig gebundeld om een uitgebreid overzicht te bieden!

Kennisdocument Diversiteit en Inclusie in het Medisch Onderwijs – Curriculum

Dit kennisdocument vormt het derde document van onze driedelige serie over diversiteit en inclusie in het medisch onderwijs. Het het diverser en inclusiever maken van het medisch curriculum staat hierin centraal. Naast wetenschappelijke artikelen, zijn er in dit document vooral veel handige tools en handboeken te vinden die u kunnen helpen met de praktische aanpassingen in het medisch curriculum!

l

Volg ons!