Ons Team

Welkom op onze oud-ledenpagina! Lees hier over de voormalige stuur- en adviesgroepleden. Ze deelden hun wijsheid, bouwden mee aan CODING, en waren mede-makers van onze missie voor diversiteit in de Nederlandse geneeskunde.

Oud Advies- en stuurgroepleden

Oud Adviesgroeplid

Maria van den Muijsenbergh

Maria van den Muijsenbergh is gepensioneerd huisarts en gepensioneerde hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale EerstelijnsZorg. Sinds de start van haar werk als huisarts in 1983 richt zij zich met name op kwetsbare groepen (ongeneeslijk zieken, laaggeletterden, daklozen, vluchtelingen en andere migranten). Hierdoor groeide haar interesse in de gezondheidseffecten van sociaal-economische positie en migratie. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de vraag hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsachterstanden van deze groepen.

Oud Stuurgroeplid

Ikraam Maalim

Ikraam Maalim is vierde jaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit. Naast haar studie zet ze zich in voor het bestrijden van raciale ongelijkheid als lid van de studentenorganisatie ARA (anti-racism awareness). Ook is ze betrokken als bestuurslid bij Somali Millennials, een stichting die de maatschappelijke positie van Somalische jongeren in Nederland hoopt te bevorderen. Binnen CODING is Ikraam actief als vicevoorzitter extern en teamlid van de werkgroep Sociale Media. Haar motivatie om zich aan te sluiten bij CODING komt voort uit haar wens om diversiteit en inclusie in alle aspecten van de maatschappij te integreren, met name in de zorg waar het gebrek hieraan grote gevolgen kan hebben. Met haar passie voor dit onderwerp hoopt ze een klein steentje bij te dragen aan het streven van CODING om de zorg in Nederland diverser en inclusiever te maken!

Oud Stuurgroeplid

Kimia Milani Sabzewar

Kimia Milani Sabzewar is zesde jaars geneeskundestudent aan de Universiteit Utrecht (UU), en student-onderzoeker bij het SMA-expertisecentrum te Utrecht. Kimia is een echte duizendpoot. Ze heeft in 2021 een stichting opgericht die zich bezighoudt met onderwijs en integratie voor nieuwkomers in Nederland en daarvoor de prijs “Bijzondere bestuurlijke en maatschappelijke verdiensten” ontvangen van de UU. Daarnaast heeft ze met haar bijbaan bij de Huisartsenpost een goed beeld van de praktijk. Kimia is binnen CODING, naast het penningmeesterschap, actief in de werkgroep onderwijs. De reden dat zij bij CODING wilde aansluiten is dat zij als (geboren en getogen) Amsterdammer altijd omringd was met diversiteit en dat altijd heel mooi heeft gevonden. Volgens Kimia zijn wij gezegend met deze 200 verschillende nationaliteiten in één land. Het zou fijn zijn als we een deel daarvan op een bepaalde manier terug zouden zien in de (toekomstige) zorgverleners.

Volg ons!