Over CODING

Visie en Missie

Visie

CODING staat voor een sensitief, anti-discriminatoir en inclusief zorgsysteem met aandacht voor diversiteit. Gelijke kansen voor alle zorgprofessionals en studenten, kennis over het begeleiden van een diverse patiëntenpopulatie en een open cultuur zijn hierin onmisbaar. De focus ligt hierbij op etnische en (sub)culturele diversiteit, met oog voor intersectionaliteit

Missie

CODING brengt individuen en organisaties samen, met het gemeenschappelijk doel de Nederlandse geneeskunde diverser en inclusiever maken. CODING maakt de Nederlandse geneeskunde inclusiever door het bewustzijn en de kennis te vergroten met betrekking tot (on)gelijke kansen, institutioneel racisme, en impliciete en expliciete bias. Daarnaast pakt CODING structurele en institutionele bias aan door beleidsmakers, zorgprofessionals, opleiders, en studenten de kennis en handvatten te geven zelf hun organisatie diverser en inclusiever te maken.

Volg ons!