Onze Partners

Universiteit en Student

Diversity Talks is een studentenorganisatie, in regio Amsterdam, die zich inzet voor diverser en inclusiever hoger onderwijs en het vergroten van diversiteit en inclusie in de Nederlandse maatschappij en een Nederland waar iedereen zich thuis kan voelen.

ECHO is een non-profit organisatie die zich focust op Diversiteit & inclusie in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt.

FAM is een studentenvereniging aan de Vrije Universiteit Amsterdam die als doel heeft een studentengemeenschap te creëren, waarbij diversiteit en inclusie centraal staan.

Het VU Diversity Office is actief op verschillende terreinen waar diversiteit een belangrijke rol speelt: onderwijs, onderzoek, HR-beleid en campus & community (studentbeleid).

RUMONI is een groep wetenschappers aan de Radboud Universiteit die samenwerkt op het thema inclusie van migranten. Dit doen ze op het gebied van onderzoek, onderwijs en partnerschappen met maatschappelijke actoren.

VU Pride zet zich in voor een veilige en inclusieve omgeving voor alle individuen van de lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, intersekse en aseksuele (LHBTQIA+) gemeenschap op de VU campus.

De Geneeskundestudent is de landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten die streeft naar de best mogelijke zorgprofessionals in de toekomst.

IFMSA-NL is vertegenwoordigd op alle acht de medische faculteiten van Nederland, en streeft ernaar toekomstige zorgprofessionals te vereniging voor global health. Zij stelt studenten in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen.

Medician is een organisatie die decentrale selectie cursussen verzorgd voor studenten uit een gemarginaliseerde groep, 1e generatie studenten en studenten met een klein medisch/professioneel netwerk.

De Medische Faculteits Vereniging Rotterdam (MFVR) is de faculteitsvereniging van en door studenten aan het Erasmus MC in Rotterdam. De Diversiteit en Inclusie StudentenCOmmissie (DISCO) zet zich in om een inclusievere studieomgeving te bevorderen.

De Medische Faculteit der Leidse Studenten (MFLS) is de studievereniging voor alle studenten van de faculteit geneeskunde en het LUMC.

De Medische Faculteitsvereniging VU Amsterdam is de faculteitsvereniging voor geneeskunde studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Compendium Geneeskunde is een uitgeverij van geneeskundeboeken. Hun missie is de zorg overzichtelijk en toegankelijk te maken, voor en door de zorg

De Medische Studenten Faculteitsvereniging Utrecht “Sams” is de studievereniging voor geneeskundestudenten in Utrecht.

De Medische Faculteitsvereniging Panacea behartigt de belangen van de geneeskundestudenten in Groningen.

Volg ons!