Ons Team

De Stuurgroep

Hier maakt u kennis met de stuurgroepleden van CODING! Deze leden zijn de drijvende kracht achter onze initiatieven en werken hard om onze doelen te bereiken. Kom hier meer te weten over wie ze zijn, wat hen motiveert en hoe ze bijdragen aan onze missie.

Marleen Koster

Zij/haar

Voorzitter

Marleen Koster is zesde jaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit, en student-onderzoeker op de kinder-IC. Naast de studie houdt ze zich op verschillende manieren bezig met het bevorderen van diversiteit en inclusie, o.a. over mentale gezondheid, LHBTQIA+, etnische, en culturele diversiteit. Zo heeft Marleen in Nijmegen geholpen om een commissie voor diversiteit in het medisch onderwijs op te zetten, en de afgelopen jaren bijgedragen aan het oprichten en vormgeven van CODING. Als voorzitter van CODING wilt ze meer bewustzijn creëren voor het belang van diversiteit en inclusie in de geneeskunde, en CODING verder op de kaart te zetten in de medische gemeenschap.

Marinda Vink

Zij/haar

Secretaris

Marinda Vink is zesde jaars geneeskundestudent aan de Universiteit Utrecht en doet daarnaast een master Medical Humanities. Ze is veel bezig met intersectioneel feminisme, onder andere door het organiseren van avonden om het gesprek over gelijkwaardigheid te openen. Marinda probeert haar passie voor gelijkwaardigheid te verweven met de geneeskunde, door zich op verschillende manieren in te zetten voor diversiteit en inclusie. Als secretaris van CODING beheert ze de mailbox en als teamlid van de werkgroep Extern heeft ze veel contact met externe partijen die ze graag vol enthousiasme over CODING vertelt.

Shangrila Sewratan

Zij/haar

Vicevoorzitter intern

Shangrila Sewratan is zesde jaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met haar passie voor kwetsbare groepen heeft ze in het onderwijs en tijdens haar coschappen gezien dat de zorg nog ontwikkelingen kan maken als het gaat om etnische en culturele diversiteit. CODING aansturen als vicevoorzitter intern was dan ook een geroepen kans. Zo houdt ze zich bezig met de ledenwerving en nieuwe aanmeldingen en is ze teamlid van de werkgroep Onderzoek. Hierin is ze samen met een onderzoekspartner een onderzoeksprotocol aan het opzetten over discriminatie onder geneeskunde studenten. Ook helpt ze mee bij het schrijven van een artikel over het belang van interculturele communicatie in de zorg.

Kimia Milani Sabzewar

Zij/haar

penningmeester

Kimia Milani Sabzewar is zesde jaars geneeskundestudent aan de Universiteit Utrecht (UU), en student-onderzoeker bij het SMA-expertisecentrum te Utrecht. Kimia is een echte duizendpoot. Ze heeft in 2021 een stichting opgericht die zich bezighoudt met onderwijs en integratie voor nieuwkomers in Nederland en daarvoor de prijs “Bijzondere bestuurlijke en maatschappelijke verdiensten” ontvangen van de UU. Daarnaast heeft ze met haar bijbaan bij de Huisartsenpost een goed beeld van de praktijk. Kimia is binnen CODING, naast het penningmeesterschap, actief in de werkgroep onderwijs. De reden dat zij bij CODING wilde aansluiten is dat zij als (geboren en getogen) Amsterdammer altijd omringd was met diversiteit en dat altijd heel mooi heeft gevonden. Volgens Kimia zijn wij gezegend met deze 200 verschillende nationaliteiten in één land. Het zou fijn zijn als we een deel daarvan op een bepaalde manier terug zouden zien in de (toekomstige) zorgverleners.

Ikraam Maalim

Zij/haar

vicevoorzitter extern

Ikraam Maalim is vierde jaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit. Naast haar studie zet ze zich in voor het bestrijden van raciale ongelijkheid als lid van de studentenorganisatie ARA (anti-racism awareness). Ook is ze betrokken als bestuurslid bij Somali Millennials, een stichting die de maatschappelijke positie van Somalische jongeren in Nederland hoopt te bevorderen. Binnen CODING is Ikraam actief als vicevoorzitter extern en teamlid van de werkgroep Sociale Media. Haar motivatie om zich aan te sluiten bij CODING komt voort uit haar wens om diversiteit en inclusie in alle aspecten van de maatschappij te integreren, met name in de zorg waar het gebrek hieraan grote gevolgen kan hebben. Met haar passie voor dit onderwerp hoopt ze een klein steentje bij te dragen aan het streven van CODING om de zorg in Nederland diverser en inclusiever te maken!

Volg ons!