Ons Team

De Stuurgroep

Hier maakt u kennis met de stuurgroepleden van CODING! Deze leden zijn de drijvende kracht achter onze initiatieven en werken hard om onze doelen te bereiken. Kom hier meer te weten over wie ze zijn, wat hen motiveert en hoe ze bijdragen aan onze missie.

Marleen Koster

Zij/haar

Voorzitter

Marleen Koster is zesde jaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit, en student-onderzoeker op de kinder-IC. Naast de studie houdt ze zich op verschillende manieren bezig met het bevorderen van diversiteit en inclusie, o.a. over mentale gezondheid, LHBTQIA+, etnische, en culturele diversiteit. Zo heeft Marleen in Nijmegen geholpen om een commissie voor diversiteit in het medisch onderwijs op te zetten, en de afgelopen jaren bijgedragen aan het oprichten en vormgeven van CODING. Als voorzitter van CODING wilt ze meer bewustzijn creëren voor het belang van diversiteit en inclusie in de geneeskunde, en CODING verder op de kaart te zetten in de medische gemeenschap.

Marinda Vink

Zij/haar

Secretaris

Marinda Vink is zesde jaars geneeskundestudent aan de Universiteit Utrecht en doet daarnaast een master Medical Humanities. Ze is veel bezig met intersectioneel feminisme, onder andere door het organiseren van avonden om het gesprek over gelijkwaardigheid te openen. Marinda probeert haar passie voor gelijkwaardigheid te verweven met de geneeskunde, door zich op verschillende manieren in te zetten voor diversiteit en inclusie. Als secretaris van CODING beheert ze de mailbox en als teamlid van de werkgroep Extern heeft ze veel contact met externe partijen die ze graag vol enthousiasme over CODING vertelt.

Shangrila Sewratan

Zij/haar

Vicevoorzitter intern

Shangrila Sewratan is zesde jaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met haar passie voor kwetsbare groepen heeft ze in het onderwijs en tijdens haar coschappen gezien dat de zorg nog ontwikkelingen kan maken als het gaat om etnische en culturele diversiteit. CODING aansturen als vicevoorzitter intern was dan ook een geroepen kans. Zo houdt ze zich bezig met de ledenwerving en nieuwe aanmeldingen en is ze teamlid van de werkgroep Onderzoek. Hierin is ze samen met een onderzoekspartner een onderzoeksprotocol aan het opzetten over discriminatie onder geneeskunde studenten. Ook helpt ze mee bij het schrijven van een artikel over het belang van interculturele communicatie in de zorg.

Ibtissam El Hasnaoui

Zij/haar

penningmeester

Ibtissam El Hasnaoui is werkzaam als arts-assistent bij de afdeling gynaecologie en verloskunde. Naast haar klinische werkzaamheden draagt ze als penningmeester van Stichting CODING bij aan het financiële beheer van de organisatie. Daarnaast is ze actief betrokken bij de werkgroepen beleid en onderwijs. Haar diepgaande overtuiging van het belang van diversiteit, inclusie en kansengelijkheid binnen de gezondheidszorg en maatschappij drijft haar in haar werk. Ibtissam gelooft sterk in het creëren van gelijke kansen voor zowel zorgverleners als patiënten. Deze overtuiging komt voort uit haar jarenlange inzet voor deze idealen binnen diverse besturen en organisaties. Haar ultieme doel is het vormen van een zorgsector die iedereen omarmt en waarin alle zorgverleners de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken. Met haar toewijding streeft zij naar een toekomst waarin alle zorgverleners worden aangemoedigd en ondersteund om hun unieke bijdrage te leveren, ongeacht hun achtergrond, cultuur of identiteit.

Nour Al Kuhaili 

Zij/haar

vicevoorzitter extern

Nour Al Kuhaili is vijfde jaars geneeskundestudent aan het Leids Universitair Medisch Centrum en doe daarnaast een master Transfusion Medicine and Cellular and Tissue therapies. Daarnaast heeft ze met haar bijbaan bij de Huisartsenpost een goed beeld van de praktijk. Binnen CODING is Nour actief als vicevoorzitter extern en teamlid van de werkgroep Sociale Media. Haar motivatie om zich aan te sluiten bij CODING komt voort uit haar wens om diversiteit en inclusie meer in de gezondheidszorg te integreren om diverse invalshoeken te krijgen die nodig zijn voor een inclusiever zorgsysteem. Met haar passie voor dit onderwerp hoopt ze bij te dragen aan het streven van CODING om de zorg in Nederland diverser en inclusiever te maken!

Volg ons!