Over CODING

CODING werk- en flexgroepen

Welkom op de werkgroepen pagina van CODING! Bij CODING werken we aan diverse projecten om de diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse gezondheidszorg te vergroten. We hebben 5 werkgroepen opgericht en verschillende flexgroepen die allemaal met hun eigen doelstellingen toewerken naar een sensitieve en inclusieve gezondheidszorg. Op deze pagina vind je een overzicht van onze werkgroepen en hun bijbehorende bezigheden. Lees verder om te ontdekken welke werkgroepen er zijn en waar ze zich op focussen!

Werkgroep Onderwijs

De werkgroep Onderwijs heeft als doelstelling om de kennis en vaardigheden bij zorgprofessionals, docenten en studenten om persoonsgerichte zorg te kunnen geven aan diverse patiëntenpopulaties te vergroten. 

De werkgroep Onderwijs organiseert activiteiten voor studenten, medisch specialisten, paramedici en A(N)IOS over persoonsgerichte zorg en sensitieve communicatie, zoals trainingen, lezingen of workshops. Hierbij is aandacht voor het bespreekbaar maken van bias en worden zorgprofessionals en studenten geleerd om naar zichzelf te kijken in hun verschillende intersectionaliteiten.

Werkgroep Onderzoek

De werkgroep Onderzoek heeft als doelstelling om onderzoek te doen en te publiceren over (on)gelijke kansen op basis van onder andere etnische en (sub)culturele achtergrond, impliciete bias in de (opleiding) geneeskunde.

De werkgroep Onderzoek ontwikkelt onderzoeksinitiatieven en publiceert gezamenlijk onderzoeksresultaten, om het draagvlak en kans op publicatie in landelijke en internationale medische tijdschriften te vergroten. Hierbij worden ook onderzoeksstages aangeboden aan studenten.

Werkgroep Social Media

De werkgroep Sociale Media heeft als doelstelling om de kennis, awareness, en het besef van urgentie met betrekking tot (on)gelijke kansen, bias, en institutioneel racisme in de geneeskunde te vergroten.

De werkgroep Sociale Media geeft via verschillende kanalen bekendheid aan activiteiten, de recente wetenschappelijke publicaties, en nuttige informatie over (on)gelijke kansen, bias, racisme, en interculturele competentie en communicatie.

Werkgroep Extern

De werkgroep Extern heeft als doelstelling om een netwerk en ondersteuning aan zorgprofessionals en studenten die aandacht willen besteden aan (on)gelijke kansen, bias, en institutioneel racisme in de geneeskunde te bieden.

De werkgroep Extern legt en onderhoudt contact met de verschillende organisaties in Nederland die aandacht besteden aan diversiteit en inclusie in de gezondheidszorg. Zo vormt CODING een landelijk platform voor studenten, zorgprofessionals en organisaties met een gezamenlijk doel: meer diversiteit en inclusiviteit in de gezondheidszorg. Tevens organiseert deze werkgroep netwerkevents voor teamleden, partners, en geïnteresseerden.

Werkgroep Beleid

De werkgroep Beleid heeft als doelstelling om het beleid in de geneeskunde te beïnvloeden om (sub)culturele diversiteit en de representatie van etnische minderheden onder zorgprofessionals, en gelijke kansen in de opleiding te vergroten.

De werkgroep Beleid zal advocacy-brieven en policy papers met aanbevelingen schrijven naar deze belangrijke actoren in het diversiteitsbeleid in de gezondheidszorg en statements publiceren. Zo wilt CODING het diversiteitsbeleid in ziekenhuizen zorginstellingen en geneeskundeopleidingen verbeteren.

Flexgroep Workshops

De flexgroep Workshops heeft als doelstelling om de toegang tot bestaande trainingen over (on)gelijke kansen, bias, en institutioneel racisme in de geneeskunde, en het ontwikkelen van nieuwe trainingen te vereenvoudigen.

De flexgroep Workshops ontwikkelt een database met alle bestaande trainingen, workshops en lezingen over diversiteit en inclusie in de geneeskunde. Zo willen ze een overzicht creëren waarin individuen en organisaties die een training zoeken deze kunnen vinden, en waar individuen en organisaties die een training willen ontwikkelen kunnen zien of deze training al bestaat. Zo zorgen ze dat het makkelijker wordt om een geschikte training te vinden, en voorkomen we dat er dubbel werk wordt verzet door trainers.
Daarnaast zal de flexgroep trainingen, workshops en lezingen ontwikkelen en verzorgen over diversiteit en inclusie in de geneeskunde.

Flexgroep Ervaringsverhalen

De doelstelling van de flexgroep Ervaringsverhalen is het in kaart brengen van ervaringen van studenten en zorgprofessionals met discriminatie en racisme in de geneeskundeopleiding en op de werkvloer.

De flexgroep Ervaringsverhalen maakt een rapport met daarin ervaringsverhalen van studenten en zorgprofessionals met discriminatie en racisme in de geneeskundeopleiding en op de werkvloer. Dit rapport zal gedeeld worden met belangrijke actoren in het diversiteitsbeleid in de gezondheidszorg, onder andere opleidingsinstituten, ziekenhuizen, en andere gezondheidsinstellingen, om zo aandacht te vragen voor dit probleem.

Flexgroep Kennisdatabase

De doelstelling van de flexgroep Kennisdatabase is het overzichtelijk en laagdrempelig beschikbaar maken van kennis over diversiteit en inclusie in de geneeskunde. 

De flexgroep Kennisdatabase maakt overzichtelijke bestanden met bestaande bronnen over diversiteit en inclusie in de geneeskunde. Deze bestanden worden gepubliceerd op de CODING-website.

Volg ons!