Onze Partners

Artsen

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is een federatie van beroepsverenigingen van artsen en behartigt de belangen van artsen in Nederland.

De Jonge Specialist is de landelijke belangenbehartiger voor alle basisartsen (nog niet) in opleiding tot specialist en streeft naar de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste medische vervolgopleidingen ter wereld.

Roze in Wit is een stichting die zich inzet voor normalisatie van gender-, sekse- en seksuele diversiteit in de zorg.

AMAN is een vereniging van & voor artsen (in spé), paramedici en anderen die een affiniteit hebben met Marokkaans-Nederlandse patiënten.

De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid. De expertgroep diversiteit en inclusiviteit van de KAMG kijkt naar discriminatie en gelijke kansen in de artsenwereld.

Het Kenniscentrum Global Health (KCGH) heeft als doel kennisuitwisseling op het gebied van global health te ondersteunen. Dit bereiken ze door zorg- en global health professionals met elkaar te verbinden, global health kennis toegankelijker te maken, hiervan te leren, en daardoor de toepassing ervan in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem te bevorderen.

De nvtg is een vereniging voor global health-professionals. Ze dragen bij aan de verbetering van de gezondheid in lage- en middeninkomenslanden en zetten zich in voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde.

Volg ons!